Top sellers

Manufacturers

Regulamin

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.roltronik.pl prowadzony jest przez Elektronika, Automatyka Maszyn Rolniczych ROLTRONIK - Robert Cybulski, 86-320 Łasin, Szczepanki 79, NIP 874-150-22-71, zwanym dalej „Sklepem"
 2. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep www.roltronik.pl są towary przedstawione na stronach www.roltronik.pl. Sklep zaprasza do składania zamówień, poprzez potwierdzenie zamówienia przez pracownika Sklepu - dochodzi do formalnego zawarcia umowy.
 3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN] netto/brutto i nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty przesyłki towaru do Kupującego wynoszą odpowiednio:
  -przesyłka kurierska na terenie kraju, do 5kg, płatność przelewem = 18zł brutto
 4. -przesyłka kurierska na terenie kraju, od 5kg do 30kg, płatność przelewem = 20zł brutto
  -przesyłka kurierska na terenie kraju, do 5kg, płatność za pobraniem = 20zł brutto
 5. -przesyłka kurierska na terenie kraju, od 5kg do 30kg, płatność za pobraniem = 24,60zł brutto
 6. Zakupu w sklepie dokonuje się poprzez zamówienie telefoniczne oraz przesłanie zamówienia na adres sklep@roltronik.pl. Z podaniem wszystkich danych do wysyłki oraz faktury VAT.
 7. Zamówienie można składać 24h na dobę przez cały rok oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
 8. Sklep wykona umowę (zrealizuje zamówienie) najpóźniej w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia i oświadczeniu Sklepu o jego przyjęciu. Termin może ulec zmianie gdy zamówiony produkt będzie wykonywany na specjalne zamówienie klienta.
 9. Sklep nie mogąc spełnić świadczenia ( zrealizować zamówienia) na rzecz Kupującego m.in. z tego powodu, że zamówiony towar przez Kupującego nie jest dostępny, wtedy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie oraz zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 10. Kupujący może dokonać wyboru sposobu zapłaty. W przypadku, gdy Kupujący wybierze sposób zapłaty „przedpłata na konto",  wysyłka realizowana będzie po wpływie przedpłaty na konto Sklepu. Przy odstąpieniu od umowy przedpłata zostaje zwrócona Kupującemu.
 11. Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem przed upływem terminu. Zwracany towar musi być nieużywany, w nie uszkodzonym oryginalnym opakowaniu.
  a/ zwrotowi nie podlegają przedmioty elektryczne/elektroniczne  
  b/ zwrotowi nie podlegają towary zamawiane na specjalne zamówienie z wpłaconym wcześniej zadatkiem na poczet zakupu.                   
 12. Wszystkie sprzedawane towary posiadają gwarancję producenta na okres co najmniej 12miesięcy.
 13. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres Sklepu wraz z pisemną reklamacją. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu, koszty reklamacji w tym koszty przesłania zwrotu towaru do Klienta ponosi Sklep.
 14. Wszystkie nazwy towarów, numery katalogowe, nazwy producentów i ich znaki towarowe użyte są na stronach Sklepu wyłącznie w celach identyfikacji towarów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
 16. Koszty połączeń telefonicznych z obsługą sklepu są zgodne z taryfą operatora.
 17. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem niezbędna jest akceptacja tego regulaminu.

Klauzula informacyjna RODO


Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej "RODO" informuję , iż:

1.  Niniejsza informacja dotyczy podmiotów, współpracujących z ROLTRONIK Robert Cybulski.  będących osobami fizycznymi ,pracownikami i współpracownikami.

2.  Administratorem danych osobowych jest Michał Jeszke. sklep@roltronik.pl, tel. 690 206 806.

3.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy e-mailowo : sklep@roltronik.pl

4.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.b) lub f) RODO w celu realizacji łączącej strony umowy wykonywanych zleceń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych w proces realizacji umowy lub zlecenia, oraz przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.  Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji umowy lub odrębnego zlecenia, będą przechowywane przez okres nie dłuższy , niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

6.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia realizacji umowy lub zlecenia

9.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zgodna na otrzymywanie informacji handlowych

Zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest obowiązkowa. W każdej chwili może Pani / Pan również zrezygnować z jego otrzymywania